Members
       
Fan Jianping
Xu Zhiwei
Sun Ninghui
Meng Dan
Ma Jie
Zhang Peiheng
Feng Shengzhong
Chen Mingyu
Zhao Xiaofang
 
 
Sr. Engineer Zhang, Peiheng

 

Born on Nov. 18, 1968 in Hegang,Heilongjiang Prov.
Affiliation
Head of Hardware Group.
Responsibilities
HPC hardware system research
Research Fields
Computer architecture
Educations
From 1985 to 1989, studied in Electronics Department of Nankai University, got a B.Sc. degree
 

Tel: (8610) 62587952

Contact
Tel: (8610) 62587952
Addr: NCIC, No. 6 South Kexueyuan Road, Haidian District, Beijing

 


   
    Back

Copyright for NCIC. All Rights Reserved